Een cadeautje van Guitar George: ReadMusic

Een cadeautje van Guitar George .........

Check out Guitar George ... he knows all the chords!
Guitar George (NL)  [meer informatie]

De meest uitgebreide akkoordenbank 
voor gitaar
'Guitar George' is een uitgebreid naslagwerk op CD-rom voor beginnende en gevorderde gitaristen. 

Op een overzichtelijke manier is in een fraaie klassieke vormgeving te zien en te horen hoe de meest voorkomende gitaar-akkoorden zijn opgebouwd. De bijbehorende vingerzetting wordt gepresenteerd als diagram en foto. 
Tevens wordt het akkoord in notenschrift weergegeven.

Er zijn meer dan 400 akkoorden 
in de 
akkoordenbank 
opgenomen. 

 lay-out van het programma

some chords / een paar akkoorden
 
ReadMusic (notenlezen) by / door Guitar George

ReadMusic by Guitar George  

Leer nu spelenderwijs noten lezen. Dan weet je voortaan ook welke noten je speelt!! 

Als je noten kunt lezen wordt het een stuk eenvoudiger toegang te krijgen tot het wereld muziek repertoire bovendien kun je gemakkelijker communiceren met andere muzikanten.

gratis downloaden ReadMusic

Developed by VA-graphics & TAN Illustraties, the Netherlands
info@vidap.nl
  

GEBRUIKSAANWIJZING

Notengenerator

In het venster van de 'notengenerator' (links boven) kunnen willekeurige noten worden gegenereerd.

Het oproepen van een willekeurige noot binnen een ingesteld bereik gebeurt met de knop [volgende noot]

Centraal in de 'notengenerator' bevindt zich een notenbalk met viool- of G-sleutel.

Standaard is het bereik ingesteld op het genereren van noten die voorkomen in de chromatische toonladder die begint en eindigt op de noot 'C'.

Door de notennaam ('C') tussen de driehoekjes boven en onder de notenbalk aan te klikken wordt de laagste en hoogste noot van het standaardbereik aangegeven: de 'C' op de hulplijn onder de notenbalk en de 'C' tussen de derde en vierde lijn. Het klikken tussen de driehoekjes herstelt dit standaard bereik.

Aanpassen van het bereik

Het bereik naar boven kan vergroot worden door het naar bovengerichte driehoekje boven de notenbalk aan te klikken. De notennaam van de hoogste toon van het bereik wordt onder dit driehoekje aangegeven. De betreffende noot wordt ook In notenschrift op de notenbalk weergegeven.

Het bereik naar beneden kan worden vergroot door het naar beneden gerichte driehoekje onder de notenbalk aan te klikken. De notennaam van de laagste toon van het bereik wordt boven dit driehoekje aangegeven. De betreffende noot wordt ook In notenschrift op de notenbalk weergegeven.

Door het naar beneden gerichte driehoekje boven de notenbalk aan te klikken of het naar boven gerichte driehoekje onder de notenbalk aan te klikken kan het bereik worden verkleind.

Om snel het volledige bereik in te stellen kun je rechts klikken op het omhooggerichte driehoekje boven de balk en op het naar benedengerichte driehoekje onder de balk.

Voor beginners is het verstandig eerst te oefenen met een klein bereik rond de noot 'G'.

Referentiekader

In het kader rechts van de 'notengenerator' worden de noten weergegeven die op de hals (onder) worden 'aangeraakt'. De weergave is zowel in notenschrift als in tekst.

Gitaarhals

De afbeelding van de gitaarhals (onder) kan op twee manieren worden gepresenteerd.

Standaard [rechts] op de manier waarop je naar de hals kijkt zoals je die ziet als je een gitaar ziet bespelen door een rechtshandige speler. Met de knop [links] kun je de hals zien zoals in het spiegelbeeld van je eigen gitaar als je een rechtshandige speler bent.

Voor linkshandige gitaristen geldt natuurlijk het omgekeerde van wat hierboven is omschreven.

Gebruik

De werking is verder eenvoudig. Na het genereren van een willekeurige noot binnen het ingestelde bereik kan op de afbeelding van de gitaarhals (onder) de juiste plaats van een snaar, positie-combinatie worden opgezocht. Tijdens het zoeken licht op de verschillende plaatsen een LED-lampje op en wordt in het referentie-kader (rechts boven) zichtbaar welke noot hoort bij een aangewezen plaats op de hals.

Als de juiste plaats die hoort bij de gegenereerde noot met de linker muisknop op de hals wordt aangeklikt wordt de betreffende notennaam zichtbaar in het weergavekader voor de notennamen boven het toetsenbord. Tevens wordt de achtergrondkleur van dit weergavekader groen. Als een positie op de gitaarhals aangeklikt wordt die niet overeenkomt met de gegenereerde noot wordt de notennaam niet weergegeven en blijft het weergavekader grijs.

Met de knop [help] roep je de introductiepagina op.