ChordBuilder by 'Guitar George'
Guitar George 'ChordBuilder'
  
Dit programmaatje is als bonus aan de CD-rom toegevoegd. Het stelt je in de gelegenheid door wat experimenteren het systeem van de akkoordopbouw in de eerste positie te leren kennen.
  
  
This small program comes with the CD-rom as a bonus. The program makes it possible to experiment with the system of building chords in the first position.
  
ChodBuilder_ill.JPG (59175 bytes)
    
Voorbeeld:
 
E majeur

Schematisch is een  gitaarhals  weergegeven met notennamen.

Het programma werkt als volgt:

Als je enigszins bekend bent met samenklanken kun je de afzonderlijke tonen van een akkoord vinden in het schema en deze activeren door ze aan te klikken. Om de gekozen tonen te kunnen spelen zal in de praktijk de overeenkomstige vingerzetting kunnen worden gebruikt. Hier gelden uiteraard enige fysieke beperkingen.

Op elke snaar kan één notennaam worden gekozen door met de linker muisknop ergens op de virtuele gitaarhals te klikken. Door geen naam te kiezen wordt automatisch de toon van de betreffende open snaar geselecteerd.

Na het selecteren van een notennaam kan de betreffende snaar onderaan bij de notennaam met de muispijl worden aangeraakt waardoor de gekozen toon hoorbaar gemaakt wordt.

Snaren kunnen worden gedempt of uitgeschakeld en met de knop [play chord] wordt het samengestelde akkoord hoorbaar.

Tevens wordt in de notenbalk rechts onder per snaar aangegeven uit welke welke noten  het akkoord is opgebouwd.
  

  
Example: 
E major 

A guitar neck with buttons is shown. The buttons have note-names on it.

The working of the program is as follows:

If you are familiar with how tones appear in a specific harmony or chord you can activate the buttons with the note-names of the tones you want to use.  If you want to use a real guitar to play the chords you composed with ChordBuilder you probably will notice some physical restrictions.   
 

On each string you can choose only one note by clicking the left mouse button somewhere on the virtual guitar neck. If you don't choose a note-name then  the note name of the open string will be selected automaticly.

After you have selected a note you can move into the representation of that particular string to hear the sound of it.
 

Strings can also be switched off or muted. By pressing the button [play chord] you can hear the complete chord.

At the same time the used notes are indicated.   

<< Terug

<< Return