Check out Guitar George Introductie van het PC-programma 'Guitar George' akkoordenbank

WELKOM bij Guitar George

de meest complete akkoordenbank voor gitaar

Eindelijk een overzichtelijk naslagwerk op CD-rom van de meest gebruikte gitaarakkoorden voor de beginnende en gevorderde gitarist(e)!

GG laat je stap voor stap op basis van de akkoordnamen zien uit welke tonen akkoorden zijn samengesteld en hoe ze gespeeld moeten worden.

De beginnende gitarist zal -alleen al aan de majeur en mineur akkoorden- zijn/haar handen letterlijk vol hebben. Voor gevorderden is het een naslagwerk dat inzicht geeft in akkoorden, die hij/zij misschien al speelde, maar nu beter zal weten te plaatsen in een logisch verband!

TOELICHTING bij de OVERZICHTSPAGINA.

overzichtnw.jpg (59612 bytes)

- De overzichtspagina bestaat uit 4 blokken.

- Blok 1 majeur akkoorden.  (basis+10 toevoegingen) **)
- Blok 2 mineur akkoorden.  (basis + 5 toevoegingen) **)
- Blok 3 overmatige (+)  akkoorden (augmented)
- Blok 4 verminderde (0) akkoorden (diminished)

De basisakkoorden zijn van beneden (C) naar boven (B) in chromatische volgorde
gerangschikt.

[ C - C# - Db - D - D# - Eb - E - F - F# - Gb - G - G# - Ab - A - A# - Bb - B ]

De akkoorden in het majeur- en mineurblok zijn van links naar rechts.ingedeeld in numerieke
volgorde van de meest gebruikte toegevoegde tonen.

[ majeur: basis - 4 - b5 - 6 - 7 - maj7 - 7 9 - 7 b10 - 7 b10 b13 - 9 - b10 ]
[ mineur: basis - b5 - 6 - 7 - maj7 - 9 ]

*)  de cijfers staan voor de overeenkomstige trappen van de betreffende toonladder
**) meer akkoorden zijn te vinden op in extra overzicht


BELANGRIJKE (VOET)NOTEN !

In de praktijk worden niet alle akkoorden voluit benoemd zoals GG hier nu doet:

- Een 7 9 akkoord wordt 9 genoemd, terwijl er ondertussen wel een 7 bij zit!
- 7b10 heet dan b10,
- 7b10b13 wordt afgekort tot b13,
- last but not least is het b5 akkoord vaak in combinatie met een 7 gespeeld!


Sterkte en veel plezier,

Guitar George


Terug naar overzicht  |  Bestellen


Informatie per akkoord

E.jpg (43318 bytes)

Indeling van de informatie:
Linksboven foto van het actuele akkoord
Met de knoppen onder de foto klik je naar een ander akkoord van dezelfde naam;
de knoppen worden onderverdeeld in:

a) Hoofdgroepen (middelste balk):
  
            
                              [Majeur] - [mineur] - [vermeerderd (+)] en [verminderd (0)]

b) Subgroepen (bovenste balk)

bij een majeur akkoord:

                        [4] - [b5] - [6] - [7] - [maj7] - [7 9] - [7 b10] - [7 b10 b13] - [9] - [b10]

bij een mineur akkoord:

                        [b5] - [6] - [7] - [maj7] - [9]

Overige navigatiemogelijkheden
(onderste balk)

[<<] :  Terug naar overzichtspagina.
[Help] :  Met de helpknop roep je deze pagina op (waar je je nu bevindt).
[Sound] : Geluid van het actuele akkoord wordt hoorbaar
[Substitute] : Vervangende vingerzettingen in volgorde van belangrijkheid

Rechtsboven bevindt zich het akkoordsymbool met vingerzetting. Het raster is een schematische voorstelling van de gitaarhals. De vertikale lijnen stellen de snaren voor.

Van links naar rechts: E-A-D-G-B-E.

De horizontale balken geven de posities weer. De Romeinse cijfers links van de balken  duiden de positie van het akkoord op de hals aan, waarbij de wijsvinger (1) positiebepalend is.

Verklaring van de symbolen bij het raster:
         

X Niet spelen / afdempen.
O : Losse snaar; wel spelen.
  
1 :  Wijsvinger.
2 : Middelvinger
3 :  Ringvinger
4 :  Pink

Per snaar wordt de nootnaam in witte letters onder het akkoordsymbool weergegeven.

           Barré: Plat op de hals, over twee of meer snaren geplaatste vinger.

Rechtsonder staan de tonen van het afgebeelde akkoord in notenschrift.

# : 1 maal verhoogd met een halve toonsafstand.
x : 2 maal verhoogd met een halve toonsafstand.
b : 1 maal verlaagd met een halve toonsafstand.
bb : 2 maal verlaagd met een halve toonsafstand.
8va :  Octaaf lager gespeeld dan genoteerd.

Terug naar overzicht  |  Bestellen