Listing of chords / akkoorden overzicht

Chords Survey  Overzicht Akkoorden 

 

<< Return

<< Terug

 
  
  By clicking a chord name (C, D, E) in this survey you can call up a few examples. It gives you an impresion of the program on the CD-rom
  

Compete listing of chords

 

Door in dit overzicht een akkoordnaam (C,D,E)  aan te klikken kun je een paar voorbeelden oproepen. Het geeft een indruk van het programma op de CD-rom
  
Guitar George suervey / overzicht
Only the chords C, D, and E major 
can be shown as an example;
Alleen de accoorden C, D en E majeur 
kunnen worden getoond als voorbeeld