SheetMusic
what is a 
Fake book?
Published by:Click here for more Fake Records ...
sheet music: registration stamp august 1973

The Rose and the Gardener - Aphra Cool
 
Sheet Music (click for actual size) Album Cover Lyrics

sheet music: The Rose and the Gardener (Aphra Cool)

fake record: The Rose and the Gardener (Aphra Cool)

 

http://www.youtube.com/watch?v=-8BGkcXF3fE   (Demo)   

In  Flanders Fields - Albert Basalt 

Sheet Music (click for actual size)

Video still

Lyrics

sheet music: In Flanders Fields (John McCrae
YouTube video: In Flanders Fields (John McCrae

http://www.youtube.com/watch?v=xiY_0XQyzg8   (Demo)

My Train - John Freight
Sheet Music (click for actual size)

Album Cover

Lyrics

sheet music: My Train (John Freight)
fake record: My Train (John Freight)

http://www.youtube.com/watch?v=w8o4Sq4bneU   (Demo)

Trumpet Man - Patty G.

Sheet Music (click for actual size)

Video still

Lyrics

sheet music: Trumpet Man (Patty G)

fake record: Trumpet Man (Patty G)

http://www.youtube.com/watch?v=Is3v6ysbLvA   (Demo)

The Double Lefthanded Man - Prof. Mouse Trap

Sheet Music (click for actual size)

Album Cover

Lyrics

sheet music: The Double Lefthanded Man (Professor Mouse Trap)
fake record: The Double Lefthanded Man (Professor Mouse Trap)

http://www.youtube.com/watch?v=1X9AIBOJt-M   (Demo)

Rain - Attick Brothers

Sheet Music (click for actual size)

Album Cover

Lyrics

sheet music: Rain (the Attick Brothers)
fake record: Rain (the Attick Brothers)

http://www.youtube.com/watch?v=dDbKjoHWp_o

Love You So - Joe Little and the Bugs

Sheet Music (click for actual size)

Album Cover

Lyrics

sheet music: Love You So (Joe Little and the Bugs)
fake record: Love You So (Joe Little and the Bugs)

http://www.youtube.com/watch?v=OxYSeVlnTWU

`

  


 

 

A fake book is a collection of musical lead sheets intended to help a performer quickly learn new songs. Each song in a fake book contains the melody line, basic  and- the minimal information needed by a musician to make an impromptu arrangement of a song, or "fake it."

The fake book is a central part of the culture of playing music in public, particularly in jazz, where improvisation is particularly valued.

Fake books are not intended for novices: the reader must follow and interpret the scant notation, and generally needs to have thorough familiarity with chords and sheet music. 

However, fake books can be an avenue to playing songs quickly; a few chords and a one-note melody line can allow even an amateur to play a passable version of any song with relative ease.  


Despite the name, fake books are often unbound, consisting of a thick, loose stack of sheets.

 Een nep-boek is een verzameling van vellen bladmuziek bedoeld om een uitvoerend musicus snel nieuwe liedjes te leren spelen. Elk lied in een nep-boek bevat de melodielijn, akkoorden en tekst.

"Fake It" met minimale informatie die een muzikant nodig heeft voor een ge´mproviseerde uitvoering van een song. Het nep boek is een belangrijk onderdeel in de cultuur van het muziek maken in het openbaar, in het bijzonder in de jazz omdat deze muziek voor een belangrijk deel bestaat uit improvisatie.

Fake boeken zijn niet bedoeld voor beginners: de lezer moet de schaarse notatie volgen en interpreteren. In het algemeen moet de uitvoerend musicus een grondige kennis hebben van akkoorden en bladmuziek. Nep boeken zijn een manier om snel liedjes snel te kunnen spelen op basis van een paar akkoorden en een eenvoudige melodielijn. Zelfs een amateur kan op deze manier vrij eenvoudig een geloofwaardige versie van een song uitvoeren.

Ondanks de naam zijn nep boeken vaak ongebonden en bestaan uit een dikke, losse stapel vellen.