T O O N L A D D E R S C H U I F K A A R T 
toonladderschuifkaart en intervallendiagram
  

iedereen kan toonladders spelen zonder deze eerst uit het hoofd te kennen
   


De TOONLADDERSCHUIFKAART is een eenvoudig te gebruiken hulpmiddel dat inzicht geeft in de opbouw
van de meest voorkomende toonladders. Vooral in de HAFABRA-wereld is het gebruikelijk 'in te spelen' met toonladders. De gemiddeld parate kennis van toonladders blijkt in de praktijk vrij beperkt te zijn (ladders met maximaal drie mollen of drie kruizen). Toonladders die 'moeilijker' zijn dan de hiervoor genoemde worden dus vrijwel nooit -en zeker niet in groepsverband- gespeeld. Als een dergelijke ladder dan toch eens in een muziekstuk voorkomt ontstaan er problemen omdat de betreffende toonreeksen niet (goed) 'in de vingers zitten'.

TOONLADDERSCHUIKAART | INTERVALLENDIAGRAM
Drieklanken | Transponeren | Speciale versies
(Pentatonisch / Blues, Anglo-Amerikaans)

Het is mogelijk de TOONLADDERSCHUIFKAART te voorzien van uw logo of speciale tekst

Hoe kom ik in het bezit van de toonladderschuifkaart?

Toonladderschuifkaart
Voorbeeld-ladder:
D-majeur / B-mineur

Meer over de
ladderdiagrammen

N.B. 

De schuifkaart is ontwikkeld voor gebruik door muzikanten met weinig of geen theoretische kennis. In bepaalde gevallen zal de kaart dan ook geen extra informatie kunnen bieden. 

De theoretische kennis van de gebruiker is dan op het niveau waarbij het gebruik van de schuifkaart niet (meer) nodig is.

    

Intervallendiagram

Meer over het
intervallendiagram

Het intervallendiagram geeft informatie over de verschillende intervallen. Je kunt het intervallendiagram toevoegen aan de toonladderschuifkaart  . 


harmonie.startpagina.nl


TOONLADDERSCHUIFKAART 

De TOONLADDERSCHUIFKAART geeft de mogelijkheid toonladders te spelen zonder deze ladders uit het hoofd te  kennen. Als de schuifkaart wordt ingesteld op een bepaalde toonladder worden de betreffende noten zichtbaar op een notenbalk.

Er zijn natuurlijk studieboeken waarin alle toonladders zijn uitgewerkt maar de schuifkaart is kleiner en geeft een beter overzicht. Door het gebruik van de schuifkaart zal de structuur van de verschillende toonladders op den duur ook duidelijk worden.

In verband met het beperkte bereik van bepaalde blaasinstrumenten is dubbele notatie (8VA) toegepast in een lichte grijstint.

Het spelen van wat minder voordehandliggende drieklanken wordt door de schuifkaart visueel ondersteund. 

De toonladderschuifkaart is verkrijgbaar in de vioolsleutel (G-sleutel | sol) en de bassleutel (F-sleutel | fa ).
 

Het gebruik:

De kaart is zodanig in te stellen dat in de vakjes voor de reeks Romeinse cijfers  de namen van de gewenste ladders [A], [Bes], [B] etc. verschijnen. Boven: majeur en onder: mineur.

De majeur toonladders zijn direct afleesbaar vanaf de positie aangeduid met het Romeinse cijfer I boven de notenbalk. 
De mineurparallel begint op de positie met het Romeinse cijfer
I
onder de notenbalk.

In de 'ladderdiagrammen' staan de verschillen aangegeven van de harmonische en melodische ladder ten opzichte van de oorspronkelijke mineurladder.
 

De schuifkaart biedt:

Majeur- en mineur-toonladders tot en met zes mollen en zes kruizen zijn direct af te lezen van een notenbalk in een notatie met toevallige voortekens.

Door enharmonische verwisseling is het ook mogelijk de juiste tonen te spelen van toonladders die niet op de schuifkaart kunnen worden ingesteld*). De tonen van de betreffende ladders zijn hetzelfde als de tonen van de overeenkomstige ladder met een andere naam:

*) Voor toonladders als bijvoorbeeld Cis-majeur / Ais-mineur zijn de enharmonisch equivalente     
    ladders: Des-majeur / Bes-mineur.
  INTERVALLENDIAGRAM 

De informatie over intervallen, die is toegevoegd aan de toonladderschuifkaart, bestaat uit een diagram waarin je de namen kunt vinden van de intervallen tussen de tonen die zijn in te stellen op de toonladderschuifkaart. 

Het overzicht geeft de namen van de intervallen die voorkomen in de grote terts toonladder. De trappen van de toonladder worden, net zoals bij de toonladderschuifkaart, aangeduid met de Romeinse cijfers I t-m VIII

Het intervallendiagram geeft de de namen van de intervallen tussen de trappen 
(
I - II, I - III  t-m  I - VIII ). 

Op de toonladderschuifkaart kun je bij de overeenkomstige Romeinse cijfers de tonen van het interval instellen en/of aflezen.   

Om het intervallenoverzicht altijd in samenhang met de toonladderschuifkaart te kunnen raadplegen is het handig dit diagram vast op de achterzijde van de toonladdeerschuifkaart aan te brengen.
  


Extra gebruiksmogelijkheden  
 

Drieklanken

  

De majeur- en mineurdrieklanken zijn direct af te lezen van de toonladderschuifkaart en daardoor ook onmiddellijk speelbaar.

Drieklanken in de majeurladders:

I

III

V

  groot

II

IV

VI

  klein

III

V

VII

  groot

IV

VI

VIII

  groot

V

VII

(IX)

II 

8 VA

  groot

VI

VIII

(X)

III

8 VA

  klein

VII

(IX)

II 

8 VA

(XI)

IV 

8 VA

  verminderd

Drieklanken in de (oorspronkelijke) mineurladders:

I

III

V

  klein

II

IV

VI

  verminderd

III

V

VII

  klein

IV

VI

VIII

  klein

V

VII

(IX)

II

8 VA

  klein

VI

VIII

(X) 

III

8 VA

  groot

VII

 (IX)

II 

8 VA

(XI)

IV 

8 VA

  groot


Transponeren 
 

De schuifkaart kan een goede hulp zijn bij het transponeren van partijen. Door de kaart twee maal te maken (eventueel met verschillende sleutels) en de kaarten onder elkaar te leggen is het mogelijk op de ene kaart de toonaard (ladder) in te stellen van de oorspronkelijke partij en op de andere de toonaard van de te transponeren partij.  


Speciale versies 


Toonladderschuifkaart Pentatonisch / Blues *)

Deze schuifkaart is een hulpmiddel om in veschillende toonsoorten te improviseren op basis van een pentatonische ladder. 
De ladders zijn natuurlijk weer direct af te lezen in toonsoorten tot en met zes mollen en zes kruizen. Als toevoeging is het ladderdiagram van een bluestoonladder op de kaart aanwezig.
Het intervallendiagram is bij deze kaart op de achterzijde aanwezig.

*) deze kaart is alleen beschikbaar in de uitvoering met vioolsleutelToonladderschuifkaart
Anglo-Amerikaans *)    [ ScaleFinder ]

De  uitvoering van deze schuifkaart is hetzelfde als die van de de standaard schuifkaart kaart met dit verschil dat de noten zijn benoemd in het Engels. Ook zijn Engelse muziektermen gebruikt. Het intervallendiagram is bij deze kaart op de achterzijde aanwezig.

*) deze kaart is alleen beschikbaar in de uitvoering met vioolsleutel
 


  

Het is mogelijk de toonladderschuifkaart te voorzien van speciale tekst of logo
Onder het overzicht van de kerktoonladders  is hiervoor beperkte ruimte aanwezig.
Het overzicht van de kerktoonladders kan nog enigszins worden verkleind of in z'n geheel vervallen 
waardoor meer ruimte ontstaat . 

 

 

    << toonladders

graphics

  ScaleMaster >>    

v.d. Blocqueriestraat 7 1623 JJ  HOORN (N-H)


 voor het laatst bijgewerkt: woensdag 29 maart 2017

 

 

Hoe kom ik in het bezit van de 
toonladderschuifkaart
met intervallendiagram?

Een exemplaar van de toonladderschuifkaart en het intervallendiagram is beschikbaar als *.gif-bestand

Door een E-mail *) te sturen komt u gratis in het bezit van het bestand met een gedetailleerde beschrijving.

Als tegenprestatie vragen wij u deze site onder de aandacht te brengen van uw vrienden en kennissen. Ook horen wij graag uw commentaar.

Toonladderschuifkaart | Intervallendiagram

*) 
Als u niet binnen 48 uur een reactie ontvangt op deze E-mail, controleer dan a.u.b. of uw E-mail adres correct vermeld is. Het komt regelmatig voor dat een E-mail niet kan worden beantwoord omdat de gegevens van de afzender niet correct zijn. Hierdoor kan er niet op een aanvraag worden gereageerd."