@(alfa)-sleutel vs. viool- en bassleutel  
@(alpha) clef vs. treble and bass clef

 
 
 

 
  
Veruit de meeste mensen die muziek kunnen lezen, doen dit in de viool- of G-sleutel. Het blijft een probeleem als om één of andere reden moet worden overgestapt naar de bas- of F-sleutel. De @(alpha)-sleutel zou een oplossing kunnen bieden voor dit probleem. De @-sleutel kan zowel viool- als bassleutel vervangen. A vast majority of people, who can read music, do so in the treble clef. A problem occurs when, for some reason. there must be switched to read notes in the bass clef. The @ (alpha) clef could provide a solution to this problem. The @ clef can replace both treble and bass clef.
Bladmuziek voor piano bestaat uit twee notenbalken boven elkaar. Op de bovenste balk staan de noten genoteerd in de vioolsleutel en op de onderste balk staan de noten genoteerd in de bassleutel. Beide balken vormen één geheel waarbij één hulplijn tussen de balken ervoor zorgt dat een toonladder vanuit de bassleutel zonder problemen over kan gaan in de vioolsleutel en omgekeerd. Op deze hulplijn wordt de centrale C van de piano genoteerd. Sheet music for piano is composed of two staffs above each other. The top staffs contain the notes listed in the treble clef and the bottom stave contains the notes listed in the bass clef. Both staves, with a ledger line between the beams, form a whole. A musical scale from the bass clef may turn into the treble clef and vice versa without problems. The so called 'middle C' of the piano is noted here.
Het idee van de @-sleutel is dat er niet één maar twee hulplijnen tussen de onderste en bovenste balk worden gelaatst. Op deze toegevoegde hulplijn wordt de A genoteerd. Door deze aanpassing zijn noten, die op beide balken op dezelfde locatie zijn genoteerd, ook identiek (de A tussen de tweede en derde lijn van onder).  The idea of the @ clef is that there is not one ledger line between the lower and the upper staff but there are two guide lines. The note A is listed at the added guide line. As a result of this adjustment notes in both staffs are listed to the same location (the note A is located between the second and third line from the bottom).
De locaties van de noten, genoteerd in de @-sleutel, komen overeen met de locaties van dezelfde noten op een notenbalk met vioolsleutel. Iemand die muziek kan lezen in de vioolsleutel zal praktisch geen verschil merken. Behalve het verschil in sleutel staan alle noten nog steeds op dezelfde plek.
 
The locations of the notes listed in the @ clef correspond to the locations of the same notes on a staff in the treble clef. Someone who can read music in the treble clef will notice virtually no difference. Besides the difference in key all the notes are still in the same place.
In de animatie:
- klassieke indeling bladmuziek voor piano 
- viool en bassleutel worden gekoppeld via één hulplijn
- viool en bassleutel worden gekoppeld via twee hulplijnen
- de @-sleutel vervangt viool- en bassleutel
In the animation :
- Sheet Music for Piano (classical format)
- Treble and bass clef are linked via one ledger line
- Treble and bass clef are linked via two ledger lines
- The @ clef is replacing both treble and bass clef

http://www.vidap.nl/toonladderschuifkaart/  |  http://www.vidap.nl/scalefinder/